Luminansomformer

...
...

Candela pr. Kvadratmeter
1
Kilocandela pr. Kvadratmeter
10-3
Candela per kvadratcentimeter
10-4
Candela per kvadratfod
0,09
Fodlampe
0,29
Lambert
3,14×10-4
Nit
1
Stilb
10-4
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.