Dynamisk viskositetsomformer

...
...

Stokes
6,45
Centistokes
645,16
Kvadratmeter i sekundet
6,45×10-4
Kvadratcentimeter i sekundet
6,45

Kvadratmillimeter pr. sekund
645,16
Kvadratfod pr. sekund
0,01
Kvadrattommer pr. sekund
1
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.