Dynamisk viskositetsomformer

...
...

Pascal-sekund
1
Poise
10
Centipoise
1000
Kilogram pr. Meter sekund
1
Gram per centimeter sekund
10
Newton sekund pr. Kvadratmeter
1

Pound-force sekund pr. Kvadrat tomme
1,45×10-4
Pound-force sekund pr. Kvadratfod
0,02
Pund pr. Fodsekund
0,67
Pund pr. Fod time
2419,09
Slug pr. Fodsekund
0,02
Pund sekund pr. Kvadratfod
0,1
Dyne sekund pr. Kvadratcentimeter
10
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.